Symposium Duurzame Kunststoffen georganiseerd door studenten Life Science

01-07

Gisteren symposium georganiseerd door Life Science studenten ter afsluiting van de minor Duurzame Kunststoffen bij Stenden Emmen. Vandaag paginagroot artikel in Dagblad van het Noorden waarin een viertal studenten wordt geinterviewd die binnen Stenden PRE en Green PAC onderzoeksprojecten hebben gedaan! Kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst waar studenten en bedrijfsleven tot geslaagde samenwerkingen komen. Complimenten voor de studenten!

Link artikel


Terug naar het nieuwsoverzicht