Stenden PRE werkt volgens het principe van Open Innovatie. Dat houdt  in dat:

Het concept van open innovatie past bij de doelstelling van Stenden PRE om de kenniscirculatie op het gebied van duurzame kunststoffen te versterken. Stenden PRE richt zich op exploratief onderzoek met een tijdshorizon van één - drie jaar tot commerciële toepassing. Daarnaast is netwerkvorming een belangrijke doelstelling van het kennisknooppunt.

Bovengenoemde consortia richten zich op onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van nieuwe producten of processen op korte termijn. De deelnemende bedrijven staan vast en er zijn heldere afspraken gemaakt over intellectueel eigendom.
Beide vormen van innovatie vullen elkaar zeer goed aan. Uit de open innovatieprojecten van Stenden PRE zullen regelmatig projecten voortkomen die perspectief bieden op commerciële toepassing binnen afzienbare tijd. Voor dergelijke trajecten zal Lumius binnen Stenden de geschikte partner zijn. Het is dan van belang om deelnemende partijen in de gelegenheid te stellen deze in consortia veilig te stellen en verder te ontwikkelen. Andersom zijn onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in consortia aanleiding tot bredere onderzoeksthema’s en nieuwe partnerships, die in het kennisknooppunt beter op hun plek zijn.