Stenden Hogeschool als belangrijke kennisinstelling in Noord-Nederland, beoogt met de samenwerkingspartners de kennisketen van het kunststoffencluster te versterken door middel van Stenden PRE. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met API Institute en Emmtec Services vanwege hun samenwerking met lokale en internationale actoren. Zowel API Institute als Emmtec Services beogen een versterking van precompetitieve onderzoekslijnen en de samenwerking met het beroepsonderwijs.

In dit proces van “open innovatie” is samenwerking het sleutelwoord: innovatieprocessen in het bedrijfsleven worden steeds meer gekenmerkt door samenwerking van verschillende soorten partijen in netwerk- en ketenverband, en door de betrokkenheid van gebruikers. De partners kiezen met deze visie nadrukkelijk voor open innovatie in de onderzoeksprojecten die binnen het Kenniscentrum Duurzame Kunststoffen worden uitgevoerd. Deelname aan projecten staat open voor bedrijven, onder het motto: “hoe dichter je bij het vuur zit, hoe meer je profiteert”. Alle onderzoeksresultaten zijn openbaar, en zullen actief verspreid worden (kennistransfer). Deze werkwijze maakt Stenden PRE laagdrempelig en zorgt er voor dat ook bedrijven voor wie kunststoffen of kunststoftechnologie geen 'core business' zijn kunnen deelnemen aan voor hen relevante projecten.

De partners hebben de ambitie om Stenden PRE als kenniscluster op de markt te positioneren, als een bindende factor tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven en met de nadruk op de combinatie kennis-management en kennis-development. De competitieve positionering van Stenden PRE op het gebied van kennisinnovatie kan alleen door middel van samenwerking gerealiseerd worden.

Ook biedt het kenniscentrum in samenwerking met Lumius cursussen aan op het gebied van de kunststoftechnologie. Thema’s binnen deze cursussen zijn spuitgieten, extruderen, materiaalkunde (duurzame) kunststoffen en vezelversterkte kunststoffen. Ook kunnen er testen gedaan worden in het materiaalkundig laboratorium, kunnen er proefseries geproduceerd worden etc.