Conferentie Centres of Expertise; samenwerken aan hoogwaardige kwaliteit en innovatie

16-12

Nederland wordt de komende tijd ten minste 18 Centres of Expertise rijker. De Stenden Hogeschool zal samen met Windesheim in 2013 het Centre of Expertise Smart Polymeric Materials vorm gaan geven. Bij de oprichting van deze Centres is nog maar beperkt terug te vallen op eerdere ervaringen; het Centre of Expertise is immers een betrekkelijk jong fenomeen. Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke verwachtingen over deze nieuwe samenwerkingsverbanden bijzonder hoog. Daarom organiseerde de HBO-raad, in samenwerking met het Platform Bèta Techniek, vrijdag 14 december j.l.  in Utrecht  een conferentie waarbij informatievoorziening, kennisuitwisseling en ontmoeting centraal stonden. De conferentie bestond uit een mix van plenaire presentaties en verdiepende workshops en stond open voor alle belangstellenden. Sprekers waren o.a.: H. Pijlman (voorzitter CvB Hanzehogeschool), prof. dr. R. de Hoop (HR-expert), J. Bax (programmamanager innovatie universiteiten en hogescholen bij het Ministerie van OCW) en J. Kamminga (lid reviewcommissie hoger onderwijs en onderzoek). Zie voor meer informatie ook http://www.hbo-raad.nl.


Terug naar het nieuwsoverzicht